Information om dine rettigheder i henhold til persondataforordningen - i "pixi-format"Oplysning til kunder ved ”Mobildyrlægen v/Else Bang Henningsen”

Jeg skal hermed informere om at du/I, i henhold til persondataforordningen har følgende rettigheder når det gælder jeres personlige oplysninger:

  • Ret til løbende at få indsigt i, hvordan dine persondata behandles hos den dataansvarlige.
    • (Dette kan læses på min hjemmeside: https://mobildyrlaegen.dk/index.php/billeder-artikler).
  • Ret til at få berigtiget urigtige persondata.
  • Ret til at få begrænset behandlingen af persondata.
  • Ret til at få slettet persondata - ”Retten til at blive glemt” – (Dog er der visse oplysninger der skal opbevares i minimum 5 år, i henhold til Lægemiddelloven.)
  • Ret til at kunne få udleveret sine persondata, så de kan overføres til fx anden dyrlæge (dataportabilitet). (Udlevering af journaler følger reglerne i DDDs etiske kodeks). 
  • Ret til at tilbagekalde et afgivet samtykke.
  • Ret til at klage til Datatilsynet.

Jeg skal orientere om at ALLE personlige data håndteres af mit internetbaserede software, som administreres af programmet Vettigo, der administreres af firmaet Mibit.

Jeg har d. 21. maj 2018 indgået en ”Databehandleraftale” med Mibit der sikrer at Vettigo behandler alle personlige oplysninger korrekt i henhold til loven.

Jeg har ingen personlige oplysninger liggende på harddisk eller i papirform. Undtaget herfra er mails, hvor du selv har givet mig personlige oplysninger. Mails slettes ca. hver 3. måned, men du frarådes at give personlige oplysninger til mig på mail, hvis ikke du vil have dine oplysninger liggende i min mailboks.

Koden til min software er kun kendt af undertegnede.

Du/I skriver hermed under på at I er blevet orienteret om jeres rettigheder og er blevet præsenteret for dokumentet: ”Behandling af personoplysninger hos Mobildyrlægen v/Else Bang Henningsen” på min hjemmeside, på mail, eller i papirform.

Dato/underskrift:

­­­­­­­­­-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------